• EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

  Europejskie Centrum Solidarności to ważny punkt na historycznej i kulturalnej mapie. Powstało po to, aby zachować atrakcyjność i aktualność ideałów ruchu Solidarność, pielęgnować pamięć o tej pokojowej rewolucji jako micie założycielskim wspólnej Europy oraz czynić z solidarności żywe źródło inspiracji i nadziei. Sercem budynku przy pl. Solidarności w Gdańsku jest nowoczesna wystawa stała, która w fascynujący sposób opowiada nie tylko o zwycięskiej rewolucji Solidarności, ale i zmianach, jakie pod jej wpływem dokonały się w Europie i na świecie. Działają tu: przestrzeń dla aktywistów, Wydział Zabaw dla dzieci, biblioteka, mediateka i archiwum. Corocznie w ECS odbywa się 350 wydarzeń – edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i czytelniczych. Wystawa stała ECS została uhonorowana Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego / EUROPA NOSTRA (2021). Jako pierwsza i dotąd jedyna placówka w Polsce ECS otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy (2016). A historyczne tereny Stoczni Gdańskiej wraz z ECS posiadają Znak Dziedzictwa Europejskiego. / ecs.gda.pl
 • UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy swoją ponad pięćdziesięcioletnią naukową tradycję z nowoczesnym sposobem nauczania. Dziś jest największą placówką akademicką w regionie pomorskim, która będąc częścią Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita, wskazuje na silny naukowo - dydaktyczny potencjał Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Jednostki Uniwersytetu Gdańskiego znajdują się na terenie całego Trójmiasta, a nowoczesna infrastruktura zapewnia doskonałe warunki do pracy i nauki. Pracownie i laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy aparaturę badawczą, otwierającą nieograniczone możliwości poznawcze. Dzięki temu, nasi studenci wykorzystują swój potencjał, angażując się w naukowe projekty dla rozwoju Pomorza. Dewiza Uniwersytetu Gdańskiego In mari via tua (z łac. w morzu droga twoja), nawiązuje do morskiego charakteru uczelni. UG jako jedyna szkoła wyższa w Polsce posiada wysoce specjalistyczny statek naukowo-badawczy R/V Oceanograf. Morski wizerunek budują też stacje badawcze o międzynarodowej renomie: Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG im. prof. Krzysztofa Skóry, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Stacja Biologiczna w Górkach Wschodnich na Wyspie Sobieszewskiej. Na 11 wydziałach i 89 kierunkach Uniwersytetu Gdańskiego studiuje obecnie ponad 26 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Wielu z nich to uczestnicy programu Erasmus pochodzący z 67 krajów świata. Nad kształceniem czuwa kadra naukowa licząca ponad 1800 pracowników. Na Uniwersytecie Gdańskim działają znane ze swych wybitnych osiągnięć Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych.
 • WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UG,
  INSTYTUT MEDIÓW, DZIENNIKARSTWA
  I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

  Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Gdańsku, na terenie Kampusu Oliwskiego i jest częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Został powołany w 2020 roku, a w latach 2006 – 2019 był częścią Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Instytut skupia 22 pracowników zatrudnionych w czterech zakładach: Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej; Zakład Teorii, Historii i Języka Mediów; Zakład Antropologii Obrazu; Zakład Dziennikarstwa i Mediów. Różnorodność obszarów badawczych jest ściśle związana z zainteresowaniami naukowymi pracowników i interdyscyplinarną specyfiką dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w ramach której prowadzone są badania naukowe i realizowane, zgodne ze Strategią UG, projekty dydaktyczne. Kluczową postacią dla powstania Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej kierunku był prof. Wiktor Pepliński, który już w 1975 roku wyszedł z inicjatywą uruchomienia studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Gdańskim. To właśnie jego starania o urzeczywistnienie starań interdyscyplinarnego środowiska medioznawców i komunikologów stały się bezpośrednią przyczyną stworzenia przestrzeni do rozwoju dla pracowników i kształcenia studentów.

22.09

czwartek, Europejskie Centrum Solidarności


 • 11:00-12:00

  wydarzenie towarzyszące (dla chętnych)
  • zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności
 • 12:00-13:00

  rejestracja i lunch
 • 13:00-15:00

  uroczyste rozpoczęcie VI Kongresu

 • 15:00-16:15

  sesja plenarna (I)
 • 16:15-16:45

  przerwa kawowa
 • 16:45-18:00

  sesja plenarna (II)
 • 19:00-21:00

  uroczysta kolacja

23.09

piątek, Wydział Nauk Społecznych UG


 • 08:30-09:30

  zebrania sekcji badawczych PTKS
 • 09:30-11:00

  Media Freedom and Democracy in the Age of Platforms and Data
 • 11:00-11:30

  przerwa kawowa
 • 11:30-13:00

  panele tematyczne (1)
 • 13:00-14:00

  lunch
 • 14:00-15.30

  panele tematyczne (2)
 • 15:45-16:45

  okrągły stół: Pozycjonowanie dyscypliny w nauce w Polsce
   Prowadzenie:
   prof. dr hab. Iwona Hofman
   Uczestnicy:
   dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
   ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
   dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIZ
   prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
 • 16:45-17:00

  przerwa kawowa
 • 17:00-20:00

  Walny Zjazd PTKS
 • 20:00-22:00

  kolacja

24.09

sobota, Wydział Nauk Społecznych UG


 • 09:00-10:30

  panele tematyczne (1)
 • 10:30-11:00

  przerwa kawowa
 • 11:00-12:30

  panele tematyczne (2)
 • 12:30-13:00

  uroczyste zamknięcie Kongresu
 • 14:00-15:30

  wydarzenia towarzyszące (do wyboru):
  • zwiedzanie Kampusu UG
  • zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej
  • zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
  • zwiedzanie Starego Miasta
PTKS
Uniwerystet Gdański
Europejskie Centrum Solidarności