6. Kongres PTKS - Media i Społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych. Gdańsk, 22-24.09.2022

Zaproszenie

Uniwersytet Gdański

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Motywem przewodnim VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej są zmiany w komunikacji i mediach w erze tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”. W tegorocznej edycji proponujemy szerokie spojrzenie na ewolucję, sposoby adaptacji oraz potencjalne kierunki rozwoju mediów i medioznawstwa.

Współcześni badacze komunikacji i mediów, w tym m.in. Nick Couldry, Ulises A. Mejias (2019), Lev Manovich (2020), David B. Nieborg, Jose van Dijck, Thomas Poell (2021) czy Slavko Splichal (2022) zwracają uwagę na postępujący rozwój technologii informacyjnych, algorytmów i danych, które wykraczają poza teorie i perspektywy badawcze typowe dla rewolucji cyfrowej.

Dodatkowo, kryzys pandemii COVID-19 na całym świecie ukazał siłę platform, stanowiąc wyzwanie dla etyki dziennikarskiej, strategii organizacji medialnych i stosunków międzyludzkich, z uwzględnieniem zastąpienia komunikacji bezpośredniej (face-to-face) komunikacją sieciową (Tizziana Terranova, 2004; Jose van Dijk, 2020).

Zarówno okres pandemii, jak i ewolucja badań w kierunku ery platform i danych zachęca do podjęcia dyskusji w zakresie potencjału badań medioznawczych.

W ramach Kongresu odbędą się sesje plenarne z udziałem wybitnych medioznawców z kraju i zagranicy, które uwidocznią konieczność poszukiwania nowych teorii i metod w badaniach nad mediami i komunikacją.

Planujemy nawiązać również do tradycji okrągłych stołów dyskusyjnych, podczas których podejmiemy próbę zidentyfikowania najważniejszych wyzwań w epoce zmiany. Tradycyjnie w trakcie wydarzenia będą miały miejsce spotkania sekcji badawczych Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

W drugim dniu Kongresu odbędzie się Walne Zgromadzenie PTKS.

Szeroki zakres tematyczny umożliwia spojrzenie na „czwartą rewolucję przemysłową” na wiele sposobów, w tym m.in.:

  • wpływ technologii informacyjnych na media i społeczeństwo,
  • zacieranie się granic między komunikacją prywatną a publiczną,
  • zatracie różnic pomiędzy twórcami i odbiorcami i programistami mediów,
  • zmiana relacji i zależności w procesach komunikowania,
  • transformacje, strategie i zarządzanie mediami w erze danych,
  • jakość komunikacji w obliczu zagrożeń (pandemia, zmiany klimatyczne, polityka wykluczenia),
  • rola dziennikarzy w erze danych i pandemii,
  • prawa człowieka i dostęp do informacji publicznej,
  • polityka medialna i dyskurs polityczny w erze platform, algorytmów i danych.

Do wystąpień zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy zechcą opisać i przeanalizować bieżące zjawiska w tych obszarach, jak i chętnych do refleksji nad nowymi fenomenami czy dyskursami.

Zapraszamy do udziału w obradach Kongresu we wrześniu.

PTKS
Uniwerystet Gdański
Europejskie Centrum Solidarności